Piort Selimpianistakompozytorwokalistaaranżerteraz też doktor ...

Laureat m.in. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie, "Łażni" w Radomiu, "Spotkań„ Zamkowych" w Olsztynie, "Spotkań„ Bardów" we Włocławku, Spotkań„ Młodych Autorów i Kompozytorów SMAK w Myśliborzu, "Oranżerii" w Radzyniu Podlaskim, Spotkań„ z Piosenką Autorską w Biłgoraju, "Kamienia Wiary" w Siedlcach, Festiwalu Kultury Ekologicznej w Józefowie i Festiwalu "Złota Kropla" w Świnoujściu. Uczestnik Elbląskich Nocy Teatru i Poezji. 

Od roku 1997 związany z lubelskim środowiskiem artystycznym i zespołem Federacja (Lubelska Federacja Bardów) z którym nagrał 11 płyt CD i 3 płyt DVD.

1999

"Na Żywo w Hadesie"

repertuar autorski

1999

1999

"Kolędy Żaglowe"

2000

"Miłość mi wszystko wyjaśniła"

teksty Karol Wojtyła

2000

2000

"LFB Kazimierzowi Grześkowiakowi"

teksty Kazimierz Grześkowiak

2004

"Imperium"

repertuar autorski

2004

2007

"Tygiel"

repertuar autorski

2007

"Z życia do życia“

rejestracja koncertu do tekstów Karola Wojtyły w Filharmonii i Operze Podlaskiej

2007

2007

"Wysoki lot"

koncert upamiętniający "Lubelski Lipiec"w Świdniku k. Lublina

2008

"Klechdy lubelskie"

 kompozycje do tekstów poetów związanych z lubelszczyzną

2008

2009

"Dycha w Trójce"

repertuar autorski

2012

"Stachura - Poematy

 kompozycje do tekstów Edwarda Stachury

2012

2014

"Lubelska Federacja Bardów. Koncert Jubileuszowy"

repertuar autorski

2018

"Bardziej"

repertuar autorski

2018

Jako wokalista, pianista i aranżer brał‚ udział‚ w nagraniach ponad 30 innych kaset i płyt CD.

Na stałe współpracuje z autorką tekstów Hanną Lewandowską Razem napisali około 200 piosenek.

Kompozycje Piotra rozbrzmiewały w wielu salach koncertowych Polski i świata - między innymi w Londynie, Wiedniu, Nowym Jorku, Dublinie, Torravieja, Buenos Aires, Paryżu czy Lwowie. Wykonywane były również z towarzyszeniem Chóru Politechniki Lubelskiej, Chóru Towarzystwa Muzycznego w Lublinie, Chóru Akademickiego UMCS im. J. Czerwińskiej w Lublinie, Męskiego Chóru Kairos, Chóru Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Chóru Politechniki Białostockiej, chórami regionu lubelskiego Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych "Śpiewająca Polska", Orkiestrą Symfoniczną OSM I i II st. im. K.Lipińskiego w Lublinie czy z Orkiestrą Kameralną i Symfoniczną Filharmonii Lubelskiej.

Autor kantaty "Z ziemi wiernej" skomponowanej na chóry, dwóch solistów, lektora i orkiestrą symfoniczną i wykonanej z okazji 25 rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Lublinie w dniu 6 czerwca 2012 roku w kościele św. Rodziny w Lublinie.  Utwór składa się z czterech części. Część I, II i IV to fragmenty homilii i przemówień Ojca Św: na Majdanku, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i podczas Mszy św. Na Czubach. Część III kantaty "Z ziemi wiernej" z tekstem Hanny Lewandowskiej "Szukam Twoich śladów"stanowi odpowiedź na pytanie o obecność nauczania Jana Pawła II w czasach nam współczesnych. Hanna Lewandowska dokonała też wyboru fragmentów tekstów Jana Pawła II. Solistami byli Janusz Radek - śpiew; Piotr Selim - fortepian, śpiew; Leszek Surma - recytacje, Urszula Bobryk - dyrygent, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej; Chór Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Chór UMCS w Lublinie, Chór Wydziału Artystycznego UMCS.

Piotr Selim jest jednym z wokalistów zaproszonych przez laureata Grammy 2014 Włodka Pawlika do przygotowanego przez Teatr Stary w Lublinie koncertu-spektaklu "Wieczorem", w którym zaśpiewał utwór "Elegia uśpienia".

Piotr Selim to również kompozytor muzyki do spektaklu "Machia". Scenariusz i reżyseria Juliusz Machulski, produkcja Teatr Stary w Lublinie.

W repertuarze, z którym koncertuje również indywidualnie (recitale) znajdują się utwory autorskie, a także Leonarda Cohena, Bułata Okudżawy, Włodzimierza Wysockiego, Agnieszki Osieckiej, Edwarda Stachury, księdza Jana Twardowskiego oraz innych, wybitnych pieśniarzy i autorów.

Od wielu lat zapraszany przez organizatorów festiwali piosenki (Akademickie Centrum Kultury "Chatka Żaka, Centrum Kultury w Lublinie, Puławski Ośrodek Kultury, Regionalne Centrum Kultury w Olecku, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli - "Stachuriada“ Grochowice, Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku) do składu jury tychże konkursów a także do prowadzenia warsztatów piosenki literackiej.

 

Piotr Selim to pseudonim. Tak naprawę nazywa się Piotr Chilimoniuk. Jest absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Lipińskiego w Lublinie. Po ukończeniu klasy fortepianu prof. Corellego Świecy, w 1992 r. rozpoczął studia w Akademii Muzycznej w Łodzi na Wydziale Wykonawstwa Instrumentalnego i Wokalno-Aktorskiego w Katedrze Fortepianu, w klasie prof. Zbigniewa Lasockiego. W roku 1997 ukończył‚ Akademię Muzyczną otrzymując dyplom magistra sztuki. W czasie studiów uzyskał także dodatkowe kwalifikacje w zakresie kameralistyki w klasie prof. Joanny Hajn-Romanowicz. W roku 2007 w Akademii Muzycznej w Łodzi obronił‚ rozprawę p.t. "Między zapisem autorskim a wykonaniem estradowym - przestrzeń dowolności w pedalizacji utworów fortepianowych na przykładzie: Sonaty C-dur op.2 nr 3 L. van Beethovena, Sonaty f-moll J. Brahmsa i VII Sonaty S. Prokofiewa" i tym samym uzyskał stopień doktora.

Pracuje na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Prowadzi zajęcia z gry na fortepianie na dwóch kierunkach: Edukacja Artystyczna oraz Jazz i Muzyka Estradowa.

Swoją działalność artystyczną na gruncie muzyki poważnej rozpoczął w trakcie studiów i nadal koncertuje w Polsce jako solista, kameralista (również za granicą- Węgry, Hiszpania, Niemcy, Litwa), muzyk orkiestrowy oraz akompaniator zarówno w ramach zajęć prowadzonych na Uczelni jak też poza nią. Współpracuje z Orkiestrą Kameralną oraz Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Lubelskiej im. H. Wieniawskiego, z towarzyszeniem której jako solista brał udział w lubelskim prawykonaniu Koncertu Fortepianowego Des-dur Arama Chaczaturiana, Koncertu d-moll na dwa fortepiany F. Poulenca i "Błękitnej Rapsodii" Georga Gershwina. Kilka wykonywanych przez niego utworów kameralnych znalazło się na wydanej w 2005 roku przez UMCS w Lublinie płycie CD pt. "33-lecie Kierunku Muzycznego Wydziału Artystycznego".

Współtworzy kwintet Tanguillo specjalizujący się w wykonywaniu muzyki Astora Piazzolli. Z tym zespołem nagrał płytę z utworami kompozytora.

Dwukrotnie był przewodniczącym konkursu pianistycznego im. Carla Czernego organizowanego przez Szkołę Muzyczną I i II st. w Zamościu oraz przewodniczył pracom jury podczas I Regionalnego Konkursu Chopinowskiego "Mój Chopin" organizowanego przez PSM I st. w Puławach. Wielokrotnie prowadził lekcje otwarte oraz warsztaty pianistyczne w szkołach muzycznych na terenie Polski.

Wygłaszany przez niego wykład o historii fortepianu i pedalizacji fortepianowej spotykał się z dużym zainteresowaniem dzieci, młodzieży i nauczycieli (m.in. podczas Międzynarodowego Forum Pianistycznego w Sanoku, Szkole Muzycznej w Stalowej Woli, Szkole Muzycznej w Świdniku czy w Szkole Muzycznej w Zamościu).

Poza działalnością artystyczną i dydaktyczną dr Piotr Chilimoniuk podejmuje prace organizacyjne służące propagowaniu kultury muzycznej w środowisku akademickim Lublina. Jest współorganizatorem koncertów w środowisku akademickim  - koncertów z udziałem studentów i pracowników Zakładu Pedagogiki Instrumentalnej Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS. Bierze czynny udział w pracach na rzecz lubelskiego środowiska artystycznego podejmując działania promujące wszelkie inicjatywy kulturalne.

fas fa-quote-right

Jest świetnym i cenionym nauczycielem. Uwielbianym przez uczniów i studentów. No, może nie wszystkich, ale tych, którzy chcą się czegoś nauczyć – na pewno.

Energiczny, operatywny, potrafiący załatwić wiele „niezałatwialnych” dla artysty spraw. Odpowiedzialny i punktualny co w środowisku artystycznym zasadą nie jest.

Pracuję z Nim od wielu lat, chyba od dwudziestu… Piszę teksty piosenek, do których Piotr komponuje muzykę a potem te piosenki śpiewa. Ładnie śpiewa. Wrażliwy i subtelny. Rozumiejący szczególnie kobiety i przez kobiety szczególnie doceniany podczas koncertów. Potrafi być twardym negocjatorem i nad wyraz konkretnym organizatorem. Sprawdza się w sytuacjach napięć i konfliktów – umie wyciszyć emocje i uspokoić atmosferę, co przydaje się podczas prac zespołowych.

Pomysłowy i wesoły…czasem nawet za bardzo. Pracuję z Nim wiele lat. Most, który połączył mnie z Piotrem to nadal pewna konstrukcja. To świadczy o sile Muzyki i uroku mojego Wspólnika

Hania Lewandowska

fas fa-quote-right

Mam ten przywilej, że zdarza mi się z Piotrem smakować.

Soczewicę po czesku, którą zrobiłam kiedyś jak przyszli do mnie z Hanią, ciasto z wiśniami w Drzewcach, pierogi nad Bugiem w Kryłowie.

Piotr nie skubie i nie jest mu wszystko jedno. Mnie też nie jest. Dobrze się z Piotrem siedzi przy jednym stole. Mam ten przywilej, że korzystam z Piotrowego talentu. Biorę sobie, ile dam radę, tę energię, te wzruszenia, te zamyślenia i te zachwycenia, które niezbędne są człowiekowi żeby mógł smakować nie tylko to, co na stole.

Włączam płytę, słucham opowieści Hani przez Piotra w dźwięki dodatkowo zaczarowanej i wyśpiewanej i już. Szczęście tuż, tuż. Teraz tylko ode mnie zależy, czy je złapię. Ale siłę już mam. Od piosenki? No tak. Od tej tak.

Grażyna Lutosławska

Image

pianista, kompozytor, wokalista, aranżer, teraz też doktor ...